[Đố vui] Thân em vừa trắng lại vừa mềm vừa bàn tay úp, anh mà miết lên miết xuống là nó tiết nhớt ra

Mời các đọc giả cùng xả stress, giải câu đó vui này nhé:

Thân em vừa trắng lại vừa mềm vừa bàn tay úp, anh mà miết lên miết xuống là nó tiết nhớt ra” là cái gì?

Cùng bình luận ở dưới nhé ^^!

thân em vừa trắng lại vừa mềm

BÌNH LUẬN