[Đố vui] Thân dài thườn thượt ruột thẳng băng

Mời các đọc giả cùng xả stress, giải câu đó vui này nhé:

Thân dài thườn thượt ruột thẳng băng. Khi thịt bị cắt khỏi chân, thì ruột lòi dần vẫn thẳng như rươi” là cái gì?

Cùng bình luận ở dưới nhé ^^!

Thân dài thườn thượt ruột thẳng băng

BÌNH LUẬN