Sự trống vắng trong công việc, tình yêu, học tập

Tôi hơn 20 tuổi, bỏ đại học đi làm, dùng tiền đó để học 1 ngành khác tại một trung tâm theo đam mê của mình. Vì đề cao việc phải có việc làm hay sự nghiệp trước nên cũng chẳng yêu ai.

Lạ 1 cái dù có mở lòng thì cũng có vô vàn lí do để tôi thực sự chẳng yêu được ai thật. Chuyện đi làm cũng chưa thấy suôn sẻ, tôi đi làm, học hay làm theo kiểu học gộp xong thôi một thời gian sau học tiếp, hiện tại thì chẳng có cảm hứng làm việc. Tôi có ít bạn, ngắt kết nối với rất nhiều người rồi, hiện tại tôi thấy trống vắng thực sự.

Hy vọng nhận được lời khuyên nào đó từ người lạ!