[Đố vui] Nơi nào có con ngựa lai

Mời các đọc giả cùng xả stress, giải câu đó vui này nhé:

Nơi nào có con ngựa lai” là nơi nào?

Cùng bình luận ở dưới nhé ^^!

Nơi nào có con ngựa lai

BÌNH LUẬN