[Đố vui] Một lỗ mọc hai bờ đá chính giữa có cái lá hồng đơn

Mời các đọc giả cùng xả stress, giải câu đó vui này nhé:

Một lỗ mọc hai bờ đá chính giữa có cái lá hồng đơn” là cái gì?

Cùng bình luận ở dưới nhé ^^!

Một lỗ mọc hai bờ đá chính giữa có cái lá hồng đơn

BÌNH LUẬN