[Đố vui] Mẹ vuông con tròn mỗi lứa sòn sòn đẻ 20 đứa là gì

Mời các đọc giả cùng xả stress, giải câu đó vui này nhé:

Mẹ vuông con tròn mỗi lứa sòn sòn đẻ 20 đứa” – Là gì?

Cùng bình luận ở dưới nhé ^^!

Mẹ vuông con tròn mỗi lứa sòn sòn đẻ 20 đứa là gì

BÌNH LUẬN