Kỹ năng sống là gì? Khái niệm kỹ năng sống theo UNESCO

Khái niệm kỹ năng sống được nhắc đến rất nhiều trong thời gian hiện tại, tuy nhiên mỗi người lại hiểu khái niệm này theo một cách khác nhau, vì thế cần có một lời giải nghĩa chung để có thể giúp mọi người sẽ hiểu được đúng những điều mà chúng ta còn mơ hồ về những kỹ năng quan trọng này.

Khái niệm sống theo UNESCO là gì?

Khái niệm này được nhiều tổ chức trên thế giới định nghĩa, tổ chức Y tế thế giới WHO xem kỹ năng sống chính là những khả năng để một người có hành vi thích ứng và trở nên tích cực (positive), hỗ trợ các cá nhân có khả năng ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu cũng như những thách thức mà bạn có thể gặp trong cuộc sống hàng ngày.

Trong khi đó, tổ chức văn hoá, khoa học và giáo dục Liên hợp quốc, hay còn được biết đến là UNESCO, những kỹ năng sống được gắn liền với 4 trụ cột trong giáo dục. Đó chính là học để biết bao gồm những kỹ năng trong tư duy như: tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, khả năng giải đưa ra những quyết định, kỹ năng giải quyết vấn đề, sự nhận thức được hậu quả,….

Học để làm người bao gồm những kỹ năng cá nhân như có thể kể đến như khả năng ứng phó với những căng thẳng, kiểm soát cảm xúc trong cuộc sống hàng ngày, khả năng tự nhận thức, sự tự tin,… Học để sống với những người khác, chúng ta có thể kể đến như những kỹ năng xã hội như: kỹ năng giao tiếp, khả năng thương lượng, tự khẳng định chính mình, kỹ năng hợp tác và làm việc trong tập thể, khả năng thể hiện sự cảm thông. Học để làm bao gồm những kỹ năng quan trọng như thực hiện những công việc cùng các nhiệm vụ khác nhau để tạo nên như: kỹ năng đặt mục tiêu, đảm nhận và tự chịu trách nhiệm cho những suy nghĩ và hành động của mình,…

Bạn cần phải học và rèn luyện những kỹ năng sống nào?

Trong số rất nhiều kỹ năng sống khác nhau, tuy nhiên những kỹ năng sau lại đóng vai trò rất lớn và không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay:

Kỹ năng học và những phương pháp học

Kỹ năng lắng nghe và thấu hiểu trong giao tiếp

Kỹ năng giải quyết những vấn đề cần thiết

Kỹ năng giải quyết vấn đề hiệu quả

Tư duy sáng tạo và làm việc hiệu quả

Tinh thần tự tôn và tự tin vào chính mình

Đặt mục tiêu và nỗ lực thực hiện những điều này.

Còn có rất nhiều kỹ năng sống cần thiết khác mà những người trẻ hiện đại cần phải xem xét, và học hỏi rèn luyện mỗi ngày, để cuộc sống trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn trong công việc. Bạn cần phải nắm bắt được những kỹ năng này ngay từ những năm tháng ban đầu bước ra đời để có thể xử lý dễ dàng những sự việc có thể xảy ra trong cuộc sống.

BÌNH LUẬN