[Đố vui] Hai tay bưng lấy khư khư, Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào

Mời các đọc giả cùng xả stress, giải câu đó vui này nhé:

Hai tay bưng lấy khư khư, Bụng thì bảo dạ rằng ư đút vào, Đút vào nó sướng làm sao, Rập lên rập xuống nó trào nước ra” – Là làm gì?

Cùng bình luận ở dưới nhé ^^!

Hai tay bưng lấy khư khư