[Đố Vui] Đường ngay thông thống Hai cống hai bên Trên hàng gương Dưới hàng lược

Mời các đọc giả cùng xả stress, giải câu đó vui này nhé:

Đường ngay thông thống, hai cống hai bên, trên hàng gương, dưới hàng lược” là cái gì?

Cùng bình luận ở dưới nhé ^^!

Đường ngay thông thống Hai cống hai bên Trên hàng gương Dưới hàng lược

BÌNH LUẬN