[Đố vui] Mình rỗng có mũ có vòi, suốt đời thích uống nước nôi mới kỳ

Mời các đọc giả cùng xả stress, giải câu đó vui này nhé:

Mình rỗng có mũ có vòi suốt đời thích uống nước nôi mới kỳ uống xong lên bếp thở phì” – Là cái gì?

Cùng bình luận ở dưới nhé ^^!

mình rỗng có mũ có vòi suốt đời thích uống nước nôi mới kỳ uống xong lên bếp thở phì là gì

BÌNH LUẬN