Con ruồi có mấy chân

Con ruồi là loài vật mà chúng ta ai cũng biết đến, nhưng điều ít ai để ý và quan tâm đến đó là con ruồi có bao nhiêu cái chân :D. Chính tôi cũng không biết con ruồi có mấy chân, nên xin mời các đọc giả tham gia bình luận bên dưới để cho mọi người biết con ruồi có mấy chân nhé!

Con ruồi có mấy chân” ?

Cùng bình luận ở dưới nhé ^^!