Chia sẻ từ bạn đọc có nickname L.T.N.A – 3 người 1 vết thương

Tôi quen K được 2 năm trong thời gian đó 2 đứa cũng rất thương nhau và định sang năm là cưới. Thế nhưng trong thời gian gần đây tôi lại bị say nắng 1 người, thế là tôi chịu làm người yêu T. và T cũng dẫn về nhà chơi cũng định sang năm cưới… lúc nào tôi cũng buồn và suy nghĩ không biết làm sao giữa 2 người. Ngày kia tôi quyết định chia tay với T thế nhưng nhắn tin chia tay xong tôi lại khóc và rất buồn và tôi không làm được. Thế là tôi lại bắt cá 2 tay, tôi lại làm như thế với K nhưng thấy K buồn tôi cũng cho qua luôn…. 1 người thì biết lo cho tôi lắm nhưng quản lí tôi … còn người kia cũng lo nhưng không quan tâm nhiều… tôi rất buồn và khó xử thấy có lỗi với 2 người đó nhưng không biết làm sao, mong mọi người giúp em với.