[Đố vui] Cái gì càng kéo càng ngắn

Mời các đọc giả cùng xả stress, giải câu đó vui này nhé:

Cái gì càng kéo càng ngắn” – Là cái gì?

Cùng bình luận ở dưới nhé ^^!

Cái gì càng kéo càng ngắn

BÌNH LUẬN