BFF là gì? Viết tắt BFF trên facebook là gì vậy?

BFF là gì mà sao các bạn teen hay dùng trên facebook, chat,… có cả các hội BFF trên Facebook, chúng ta cùng tìm hiểu về BFF là gì nào?

Sau khi tìm hiểu, chúng ta tìm ra được BFF là tên viết tắt của Best Friends Forever do các bạn teen thường sử dụng, có nghĩa là “Mãi mãi là bạn tốt nhất”, hoặc cũng có thể là viết tắt của Best Facebook On Friend, có nghĩa là “Bạn tốt trên facebook”. Hoặc cũng có thể hiểu từ này chỉ Bạn thân, bạn tri kỷ, những người bạn tốt, có thể là nam – nam, nữ – nữ, nam – nữ đều được.

BFF là gì
Ngoài ra cũng có một số từ viết tắt khác như:

BF là từ viết tắt của Boy friend (bạn trai), hoặc cũng có thể được hiểu là Best friend (bạn tốt nhất).
GF là viết tắt của Girl friend (bạn gái).